අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

01. බුද්ධ භාවනා (2016-10-01)

293. බොරලැස්ගමුව [2016-09-25]

පරතෝඝෝෂිකප්‍රත්‍යය සහ සුතමයේ ඥාණය * ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සංභවං - අරහතුන් වහන්සේගේ ස්වභාවය * ආසය සහ අනුසය සැකසෙන අයුරු සහ එය නවත්වන අයුරු * සබ්බේමේපියෙහි මනාපෙහි නානාභාවෝ විනාභාවෝ * වේමත්තතාව * සමාදන් වන සීලය සහ සංවර සීලය * පංචස්කන්ධය සහ පංච උපාදානස්කන්ධය * චතුරාරක්ඛා සහ සතරසතිපට්ඨානය * සංඥා වේදයිත නිරෝධ සමාපත්තිය * චතුඅරිය සච්ච පණ පිහිටුවීම * අතීත - අනාගත මදයෙන් මත්වීම * චරබව පිලිබඳව * බුද්ධ භාෂිතය තමන්ට ගැලපෙන සේ වෙනස් කල හැකිද ?*

292. මීරිගම [2016-09-24]

සියලු ආබාධ වලට මුල්වන හේතුව කුමක්ද * කෙලෙස් උදුරා දැමීමට ගිහි / පැවිදි දෙකොටස සඳහා වෙනම ක්‍රමයක් දේශනා කොට තිබේද * වර්තමානයේ අරහතුන්වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද *ව්‍යාපාර, සහ රැකියා කිරීමේදී සංපජානකාරී හෝතී බවින් යුතු වන්නේ කෙසේද * චතුරාරක්ඛා - අනුස්සති - අනුපස්සනා - ආනපානසති - සතර සතිපට්ඨාන වැඩීම * ලොව්තුරා බුදුවරයෙකුට සියලු මඟඵල එක් වරම ලැබීම - අසාධාරණ ඥාණ - සහ අසමෝ අසම සමෝ යන්න ගැන * ප්‍රඥාධික සාසනයක් තුල චත්තාරෝඨානානි වල ඇති වැදගත් කම * මම කියා කෙනෙක් සිටීද, නැතිද * ධම්ම අනුධම්ම පටිපදා යනු * පරතෝඝෝෂක ප්‍රත්‍යය ලැබූ පමණින් සතර අපායෙන් මිදෙයිද * උපන් අනුසය නිරෝධ කළ හැකිද - සමුදය උපදින්නට පෙර දැන ගන්නට හැකිද * අන්තර්භවික බවට පත්වන අවස්ථා *

291. පන්නිපිටිය [2016-09-11]

සංසාර ගමන නොනවත්වා පවත්වාගෙන යාමට හේතුවන ඉච්ච පිලිබඳව විවිධ පැතිකඩ සහිත විග්‍රහයක් * ඉනද්‍රිය ධර්ම සහ බලධර්ම යනු * පංචස්කන්ධය - උපාදාය රූප - නාමරූප - ධාතු සහ මහා භූත * සතර සෘද්ධිපාද ගැන* අනිස්සිතෝච වි හරති නච කිංචිලෝකේ උපාදියති යන්නෙහි අරුත * පින් දීමේදී එම පින ලබාගත නොහැකි අය සිටීද, එවැනි අයට පින් දීමෙන් පලක් වේද * අවිජ්ජා මූල සහ කුසල මූල පටිච්ච සමුප්පාදයේ වචන සහ පිලිවෙලෙහි මූලික වෙනස් කම් * විසි ආකාර වූ සක්කාය දිට්ඨිය ගැන* සාමාන්‍ය අවස්ථාවක සහ කඨින පිංකමක දී සිවුරු පූජා කිරීම අතර වෙනසක් තිබේද* ප්‍රඥ්ඥා විමුක්තිය හා චේතෝ විමුක්තිය ගැන * විවිධ අරහතුන් වහන්සේලාට විවිධාකාර ශක්තීන් ඇතිබව සත්‍යක්ද , උන් වහන්සේලා " අසමෝ අසම සමෝ " ලෙසින් හඳුන්වන්නේ ඇයි * ආනන්තරීය පාප කර්මයක් කල පුද්ගලයාට එවේලේ සිට ධර්මය නොවැටහී යනවාද * අරහතුන් වහන්සේ සැම විටම චතුත්ථ ධ්‍යානයට සමවැදී සිටීද * බුද්ධත්වයට පත් වන උතුමන් තමා තුල පිහිටන ඒ ශක්තිය කුමන ආකාරයේ ශක්තියක් ලෙස හඳුනා ගන්නවාද * දිබ්බ චක්ඛු ඥාණය සහ සබ්බඥ්ඥුත ඥාණය ගැන

2016 බිනර පෝය (ප.ව.)

මිය යන ජාත සෝතාපන්න අයෙකුගේ ඉදිරි ජාතීන් සැකසෙන අයුරු * වංචක ධර්ම මඟපල ලාභීන්ට බලපානවාද* බෝසත්වරු අපාගත වෙනවාද * බුදුන් දෙසූ පංචසීල ප්‍රතිපදාව, සහ සීල විග්‍රහයක් * ඛණ සංපත්තිය - පරියාප්ති ධර්මය * තමන් මගපල ලද බව තේරුම් ගතහැකිද , ඒ කෙසේද * නාම රූප නිවනට හා පැවැත්ම යන දෙපැත්තටම උපකාර වේද * ද්‍රව්‍ය පදාර්ථ ඥාණ ගැන බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වේද * අටපිරිකර ගැන ධර්මානුකූල විග්‍ර්හයක් *පංච ඉන්ද්‍රිය සහ පංච බල ගැන * සත්තට්ඨාන කුසල සූත්‍රය අනුව ආහාර නිරෝධය කරන්නේ කෙසේද * ගතියට අදාලව ජාති තීරණය වීම * සමුදය වූ සිතුවිල්ලක් එවෙලෙහිම නිරෝධ කල හැකිද * දැක්මට ප්‍රමාණවත් දැනුමක් තිබියදී තව තවත් දැනුම හොයමින් යන්නේ ඇයි* සිව් වනක් පිරිසට දෙවන වර දානය බෙදීමේදී සහ ලබා ගැනීමේදී වරදක් වේද *

2016 බිනර පෝය (පෙ.ව.)

සත්වයා විසින්ම විශ්වය වෙත නිකුත් කරන යහපත් සුදු කිරණ සහ අයහපත් කළු කිරණ විශ්වයේ සහ තමාගේම පැවැත්ම කිරීම කෙරෙහි බලපවත්වන අන්දම **ලොව්තුරා බුදුවන්නට පෙරුම් පුරන උතුමෙක් බුද්ධත්වයට පත්වන මොහොත දක්වා පදපරම වන්නේ ඇයි* සංඛත ධර්ම යනු* සද් වයස සහ සද්ධා ඉන්ද්‍රිය මතු වීම* ඉන්දියාවෙන් ලැබුනු බුද්ධාගම සහ දඹදිව දිගටම පැවති බුදු දහම * ආසවක්ඛයේ ඥාණය සහ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණ * නාමගොත්තං නජීරති යනු * කුසලමූල පටිච්ච සමුප්පාද විග්‍රහය ගැන * න නිච්ච හෙවත් අනිච්ච වචනය ගැන නිරුක්තියෙන් * ත්‍රිපිටකය පලමුවෙන්ම පදගත ලෙසින් වෙනත් බසකට පරිවර්ථනය කළ අය ගැන සහ ඉන් පසු අරුත්වෙනස් වීම ඇරඹුනු අයුරු * බුද්ධ පරිනිබ්බාණයෙන් පසු මහා ප්‍රාඥ්ඥයන් වහන්සේලා විසින් ධර්මය ආරක්ෂා කිරීම පිණිස බාණක පරම්පරාවන් වෙත පැවරීම සහ ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කිරීමට කටයුතු සැලසුනු අයුරු * බුද්ධඝෝෂ හිමි විසින් අට්ඨකතා පරිවර්තනය කිරීම සහ හෙළ පොත් විනාශ මුඛයට ගිය ආකාරය * විනය - අභිධර්ම - සූත්‍ර යන පිටකත්‍රය සාසනය පවත්වාගෙන යාමට උපකාර වන අයුරු

භාවනා සමාලෝචනය (2016-09-09)

13. බුද්ධ භාවනා (2016-09-09pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2016-09-09am)

11. බුද්ධ භාවනා (2016-09-08pm)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
41 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125