අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

06. බුද්ධ භාවනා (2015-06-17am)

05. බුද්ධ භාවනා (2015-06-16pm)

04. බුද්ධ භාවනා (2015-06-16am)

03. බුද්ධ භාවනා (2015-06-15pm)

02. බුද්ධ භාවනා (2015-06-15am)

01. බුද්ධ භාවනා (2015-06-14pm)

234. මීරිගම [2015-06-14]

පංච උපාදානස්කන්ධය සහ පංචස්කන්ධ පරිහරණය කිරීම** මාන දිට්ඨි අවිජ්ජා ඉවත් වන අවස්ථාව **අත්ථානං උපමං කත්වා යන්නෙහි අරුත නිවනට උපකාර කරගන්නේ කෙසේද

233. මහරගම [2015-06-07]

ධම්ම පරියාය ** අනු ධම්මපරියාය >>පරියාප්ති ධර්මය** මූලපරියා‍ය සුත්‍රයේ පෙන්වා දෙන මඤ්ඤ්ති *මා මඤ්ඤති * න මඤ්ඤති යන මිදී නිදහස් වීමේ ක්‍රමවේදය** හෙළ බස - ව්‍යාකරණ * මාගධී බස - සද්දනීති ප්‍රකරණය

232. රත්මලාන [2015-06-06]

අර්ථ -ධර්ම -නිරුක්ති - පටිසංභිදා **ත්‍රිහේතුක පටිසංධිය ලැබීම යනු ***මියයාමෙන් පසු වහාම නැවත උප්පත්තියක් ලබනවාද..**මගඵල ලැබීම තමාට දැනෙනවාද

2015 පොසොන් පෝය (ප.ව.)

ආටානාටිය සූත්‍රයෙන් හෙළිවන හෙළ උරුමය ගැන***බුදු පියාණන් ආගමික නායකයෙක්ද,,?**සියදිවි හානි කරගත් කෙනෙකුට පින් ලබාගත හැකිද ** සර්වඥ්ඥ ධාතු පිලිබඳ දැනගතයුතු දේ.** අරිය ධර්ම සාකච්ඡාව

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69 70 71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119