අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

2014 වප් පෝය (ප.ව.)

නාමරූප පරිච්ඡේද ඥාණය**අරහතුන් වහන්සේ "වැය කරනවා" යන්න කුමක්ද?***බුදුන් අනුදැන වදාළ පංච ශීලය කුමක්ද

2014 වප් පෝය (පෙ.ව.)

දාන - සීල- භාවනා සහ ත්‍රි ශික්ඛා**උපක්ලේශ ** සංසිඳවන්නේ කෙසේද ** අනුස්සති භාවනාවක් සඳහා ජනශූන්‍ය තැනකට යායුතුද>>>දාන - සීල- භාවනා සහ ත්‍රි ශික්ඛා**උපක්ලේශ ** සංසිඳවන්නේ කෙසේද ** අනුස්සති භාවනාවක් සඳහා ජනශූන්‍ය තැනකට යායුතුද

178.පරම සත්‍යය [2014-10-05]

සබ්බෙ ධම්මා අනත්ථාති **වස් විසීම ඇරඹුනු ආකාරය හා සංදර්ශන පැවැත්වීම්***ධාතු වන්දනාවේ සැබෑ අරුත

177.පරම සත්‍යය [2014-10-04]

සම්මත පන්සිල් වල පරමාර්ථ අර්ථ** පරියන්ත සීලය හා උපසංපන්න සීලය**පින්කම් සමඟ මුසුකළ සංදර්ශන**අරහතුන් වහන්සේට සිතුවිලි පහළ වේද

176.පරම සත්‍යය [2014-09-27]

උභතොභාග විමුක්තිය හා උභය අර්ථ සාධනය**මියගිය ඥාතීන්ට පින් දීමේ අර්ථය කුමක්ද?** සෝවාන් ඵලයට පත්වූ විශාඛාව තුල කෙළෙස් ඇතිවූයේ නැතිද

175.පරම සත්‍යය [2014-09-28]

යතුරු කැරැල්ල ඉවත ලා පටිසෝතගාමී මගට පිලිපන් ඌව වෙල්ලස්ස ප්‍රධාන සංඝනායක මාහිමිපාණක්ගේ පූර්ණ අනුග්‍රහයෙන්, බිබිල කොටගම ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ප්‍රථම ආගන්තුක දේශකයාණන් වහන්සේ ලෙස ගෞරවණීය මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පැවැත්වූ අරිය ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව

174.පරම සත්‍යය [2014-09-25]

ඉන්ද්‍රියයන් හා ආයතන වෙන් කොට හඳුනා ගැනීම**ඥාති සහ සංසාර ණය**පුණ්‍ය ක්‍රියා සහ පුණ්‍යාභිසංකාර

173.පරම සත්‍යය [2014-09-21]

බව - බවය වීම නිසා බව හා ජාති පැටලීම** මහණ•උපාසක•භික්ඛු• සංඝ**ස්ත්‍රී පුරුෂ බේදයක් නොමැති උතුම් සංඝ තත්වය ගැන*** තිරිසනුන් හට ධර්ම‍ය වැටහෙනවාද

172.පරම සත්‍යය [2014-09-20]

උපත,උප්පජ්ජති, සමුදය, සම්මතය විනිවිද පරමාර්ථය දැකීම *** අරිය මඟ හෙළි පෙහෙළි කෙරෙන ධර්ම විවාදයක්

171.පරම සත්‍යය [2014-09-16]

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89 90 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125