අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

06. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-03pm)

05. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-03am)

04. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-02pm)

03. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-02am)

02. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-01pm)

01. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-01am)

280. මාතර [2016-03-28]

තීනි සුචරිතය හෝ තීනි දුෂ්චරිතය අනුව ක්‍රියාත්මක වන හේතුඵල දහම ** මහාභූත ප්‍රකම්පිත වන්නේ ඇයි ** පුදපූජා පැවැත්වීම සහ ගණදෙවියන්ගේ පිහිට පැතීම අධ්‍යාපනයට උදව්වක් වේද ** මොළයට හානියක් වූ අයෙකුගේ සිතිවිලි නැති වේද ** සංසාර බැඳීමක් අනුව දෙදෙනෙකු විවාහපත් වීම රාගයක් ද

279. බොල්ගොඩ [2016-03-27]

විඥ්ඥාාණ ශක්තිය උපදින අයුරු ** පරියාප්ති - ප්‍රතිපත්ති - ප්‍රතිවේධ - ත්‍රිවිධ සාසනය ** අන් අයට පැවරිය හැකි ආකාරයට පිනක් කරන්නේ එසේද ** පින සහ කුසලය ගැන විග්‍රහයක්

278. තලාහේන [2016-03-26]

සංවර සීලය සහ තීනි සුචරිතය ගැන ** බුද්ධ භාවනාව සහ අනරිය භාවනා ** බුදු දහම ප්‍රායෝගිකව අනුගමනය කළ හැක්කේ කෙසේද ** සංකාර නිරෝධ කිරීම පටන් ගතයුත්තේ කෙලෙසද ** පිරිත් සජ්ජායනා සහ පින්කම් කොට ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙන් නිවන් දැකිය හැකිද ** තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රයේ දැක්වෙන ආකාරයට පින් දෙන්නේ කෙසේද

2016 මැදින් පෝය (ප.ව.)

පච්චයා සහ නිරෝධය ** ජානතෝ පස්සතෝ - අජානතෝ අපස්සතෝ **ගන්ධබ්බ යනු සත්ව කොට්ඨාශයක්ද, ඒ අයටපින් අනුමෝදන් විය හැකිද ** පටිච්ච වීම නොදැක අත් හැරිය හැකිද ** ආයුෂය අඩු වැඩි වීමට හේතු **ක්‍රියාසිතකට හේතුවන කරුණු මොනවාද **ඕපපාතික ලෙසින් ඉපදීමට හේතු කවරේද ** මරණයෙන් පසු අන්‍යාගමික අයට කුමක් සිදුවේද ** න නිච්ච හෙවත් අනිච්ච ගැන පැහැදිලි කිරීමක්

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 54 55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125